Tlakové zkoušky

Armatury TOPAS - Kompletní servis v oblasti průmyslových armatur
  • tlakové zkoušky armatur do 350 bar a DN600 (s použitím přírub i vyšší DN)

  • zkoušky na certifikované tlakové stolici renomovaného německého výrobce Unigrind TS-30s a TS-50s do 350bar a s možností upnutí 30 tun a 50 tun

  • možnost zkoušek dusíkem, heliem, stlačeným vzduchem a vodní emulzí

  • včetně vystavení protokolu o zkoušce s grafem o průběhu zkoušky dle EN

  • tlakové zkoušky pojistných ventilů vč. seřízení na požadovaný otevírací přetlak

  • tlakové zkoušky redukčních ventilů vč. seřízení na požadovaný výstupní tlak

  • seřízení odvaděčů kondenzátu na požadovaný směr proudění, teplotu a výkon