Opravy armatur

Armatury TOPAS - Kompletní servis v oblasti průmyslových armatur

Opravna armatur zajišťuje revize a opravy průmyslových armatur pro plynná a kapalná média všech DN a PN:

 • uzavírací armatury (ventily, kulové kohouty, šoupata a speciální armatury)
 • pojistné ventily do 350bar
 • redukční ventily do 100bar
 • odkalovací a odluhovací ventily
 • ukazatelé hladin (stavoznaky) a průhledítka
 • zpětné klapky, zpětné ventily
 • odvaděče kondenzátu

Technologie oprav:

 • Demontáž armatury
 • Opískování všech dílů a odstranění starého nátěru a rzi (tryskací box 1000x1000 a 700x700)
 • Soustružení všech dosedacích ploch (vertikální a horizontální soustruhy)
 • Oprava sedla, popřípadě navaření nového sedla, vyvaření tělesa nebo dosedací plochy
 • Soustružení sedla
 • Lapování sedla (zabrušovací stroje od UNIGRIND - KVS do DN150, SLIM do DN600, SVS
 • Oprava kuželky, popřípadě navaření tvrdokovem těsnící plochu
 • Soustružení kuželky
 • Lapování kuželky (KVS, SVS, planetový lapovací stroj)
 • Sosování tlačné tyče, v nutném případě navaření hrotu tvrdokovem (u pojistných ventilů)
 • Soustružení, broušení a lapování hrotu tlačné tyče (u pojistných ventilů)
 • Výměna těsnění a ucpávek za expandovaný grafit od německého Sigraflex nebo PTFE
 • Montáž
 • Tlakování na certifikované zkušební stolici UNIGRIND TS-50s a TS-30s s vystavením protokolu dle EU včetně grafu o průběhu zkoušky
 • Nový nástřik dle EN
 • Zaplombování (u pojistných ventilů)
 • Expedice

Náhradní díly se dodávají pouze nové od výrobce. Námi opravený ventil je jako nový s vysokou užitnou hodnotou. Záruka na takto provedenou práci a funkčnost je dána obchodním zákoníkem.

Není možné takto opravené armatury srovnávat s běžnou opravou armatur, jak je často nabízeno neautorizovaným servisem při výběrových řízeních