Profil společnosti

Armatury TOPAS - Kompletní servis v oblasti průmyslových armatur

Představení společnosti

V průběhu let své činnosti společnost TOPAS plánovitě investovala do výstavby a oprav vlastních budov pro zajištění oprav a servisu průmyslových armatur, jako do vybavení potřebným technickým a měřícím zařízením pro kvalifikované provozování své činnosti. Toto vybavení umožňuje provádět nastavování a seřizování pojistných, redukčních a ostatních ventilů na zkušebních stolicích s následným vystavením atestu s průběhovým grafem těsnosti a otevření, tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti armatur a rovněž diagnostiku stavu armatur bez demontáže na pozici. Servisní dílny a zkušebny se řadí mezi nejlépe vybavené v celé ČR a SR.

Zajímavá je i služba legalizace certifikačně prošlých průmyslových armatur zákazníka, jejich proměření, eventuelně znovu nastavení a opětovné vystavení atestu. Ve snaze vyjít svým zákazníkům vstříc a rozšířit nabídku služeb bylo přijato rozhodnutí též o aktivním prodeji nových armatur z nabídky Severočeská armaturka, a.s. a dalších výrobců armatur (MAGWEN GmbH, Wenig, Samson, ARAKO a.s., Termovent aj.) a včetně dodávky a montáže u zákazníka.

Jako zajímavou novinku nabízí společnost TOPAS správu průmyslových armatur instalovaných v technologických zařízeních zákazníků. Jedná se o službu pohotovosti, která spočívá v udržování provozuschopnosti technologických zařízení, zejména kotelen a výměníků. Znamená to v případě poruchy zaručenou dobu do ukončení opravy u zákazníka (u běžných / smluvených komponent maximálně do 24 hodin od přijmutí hlášení o závadě). Tato služba je dosažitelná 7 dní v týdnu 24 hodin denně a je garantovaná uzavřenou servisní smlouvou. Tato špičková servisní služba má základ v přiměřených skladových zásobách armatur, které umožňují rychle reagovat na vzniklé poruchy a havarijní opravy. Společnost TOPAS vyvíjí aktivity i na rozsáhlejších zakázkách typu investičních celků. Při těchto aktivitách spolupracujeme s řadou partnerů.

K zajištění svých činností má TOPAS v současné době 11 stálých zaměstnanců, kteří si pravidelně obnovují a zvyšují kvalifikaci vzděláváním na odborných školeních a seminářích. Pro účely školení a seminářů společnost TOPAS koupila a zrekonstruovala objekt v Peci pod Sněžkou a vytvořila penzion TOPAS. Prostory penzionu jsou rovněž pronajímány pro školení externích zájemců a jsou využívány rovněž pro rekreaci.

Certifikáty

Historie

 • 1991

  Založení firmy Zdeněk Topinka – TOPAS

  Odborné zaškolení pracovníky SČA na opravu, seřízení a prodej kompletního sortimentu výrobce SČA včetně udělení certifikátu

 • 1993

  Udělení licence na záruční a pozáruční servis všech produktu SČA - jako jedna z prvních společností v ČR

 • 1997

  Udělení licence na servis a prodej produktů výrobce KOMO

  Nová provozní hala, dílna, skladovací a kancelářské prostory

 • 1998

  Další rozšíření provozních prostor a zakoupení nové technologie na opravy armatur

 • 1999

  Udělení licence od Institutu Technické Inspekce (ITI) s oprávněním k opravám a seřizování pojistných, redukčních, regulačních a uzavíracích armatur na vyhrazených tlakových zařízeních

 • 2001

  Udělení licence od výrobce regulačních armatur LDM na pozáruční servis

 • 2002

  Udělení licence od Institutu Technické inspekce (ITI) na opravy a montáže vyhrazených plynových zařízení a regulačních stanic

 • 2004

  Firma TOPAS byla vybrána jako hlavní servisní středisko SČA na kompletní záruční a pozáruční servis všech výrobků s novými certifikáty

 • 2006

  Rozšíření technologie oprav o nové stroje: horizontální vrtačka, soustruh, lapovací stroje do průměru 800 mm, pískovací a stříkací boxy, magnetickou brusku a další

 • 2008

  Založení dceřinné společnosti ARMATURY TOPAS s.r.o. na kterou byly převedeny některé nové aktivity v oblasti jak tuzemské, tak mezinárodní obchodní činnosti

 • 2014

  Udělení licence na servis a prodej kulových kohoutů a dalších produktů společnosti KE-ARM

 • 2015

  Udělení licence na instalaci, servis a revizi protiexplozivních pojistek výrobce ADAST SYSTEMS

 • 2016

  Zakoupení lapovacího stroje na pojistné ventily do DN300

  Byla pořízena nová zkušební stolice německého výrobce UNIGRIND od DN10 do DN500 PN 1 bar – 250 bar s diagnostikou a grafem otevření pojistných ventilů a těsnosti ostatních armatur

 • 2017

  Otevření nového servisního střediska na adrese Havlíčkova 260, Kolín IV. Výrobní prostory 650m2 a 500m2, skladové prostory 2500 m2

  Zakoupení lapovacích strojů na šoupátka do DN600 a na lapování regulačních, odkalovacích, odluhovacích, vysokotlakých a přivařovacích armatur do DN150.

  Pořízení další nové zkušební stolice s přesnou diagnostikou zkoušky a grafem na protokolu do DN600 a PN350 bar.

  Získání exkluzivity pro Čechy na servis pojistných ventilů a ostatních armatur od firmy AVL MPOWER Vranová Lhota

  Pořízení nového jeřábu nad zkušebnou s ramenem 6m

  Nová elektronická zkušebna na klapky do DN200 a PN40 bar

 • 2018

  Výstavba jeřábu na rampě do 2000 kg

  Zakoupení Termokamery FLIR na diagnostiku odvaděčů kondenzátu

  Pořízení nového CNC ploteru ATOM na výrobu těsnění všech dostupných dimenzí s tlouškou až 4 mm

  Zakoupení lapovacího stroje SLIM 600

 • 2019

  Zakoupení nového lapovacího stroje STM 500 SV - Kombi na pojistné ventily a šoupata

  Zakoupení parního stroje na čištění armatur, pohonů, motorů, přírub v provozu suchou, nebo mokrou párou tlakem 140 bar

  Zakoupení nového kompresoru do 300 bar + rozvod do zkušebních stolic

  Udělení certifikátu na kompletní servis pojistných ventilů firmy LESER Hamburk

  Zakoupení vozidla Mercedes Sprinter a přestavba na pojízdnou dílnu na servis armatur a pojistných ventilů se zkušební stolicí

  Pořízení hydraulického lisu na výrobu lapovacích brusných samolepících papírů

  Zakoupení lapovacích odpružených nástavců na lamely do DN600 v délce 350mm, 550mm, 750mm pro vysokotlaké šoupátka firmy MOSTRO

  Pořízení servisního vozu Mercedes Sprinter s pojízdnou zkušebnou armatur